Ordinær generalforsamling i KDK (26. Mar)

Tirsdag den 26. marts, kl 19.00 i klublokalerne på Lærkevej.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
 2. Formanden aflægger beretning.
 3. Udvalgsformændene aflægger beretning.
 4. Valg til udvalgsposter.
 5. Revideret regnskab (2018) og budget (2019) forelægges. Regnskab skal være underskrevet af revisoren.
 6. Valg af revisor.
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelse.
 9. Eventuelt

Dagsorden detaljer:

 1. Indkomne forslag

Husk at evt. forslag fra klubbens medlemmer skal være i bestyrelsens hænder senest 14 dage før generalforsamlingen.

 1. Valg af bestyrelse

Frederik Lindberg træder tilbage som medlemssekretær.

I den forbindelse er der brug for at et nyt medlem kan overtage denne betroede position. Som medlemssekretær er man ansvalig for ind- og udmelding af medlemmer, samt kontingentopkrævninger via PBS. Opgaven består i ca 2 gange 4 timers arbejde ved hver kvartalopkrævning, samt den løbende indmelding og udmelding af medlemmer. Bestyrelsen har en mere detaljeret opgavebeskrivelse som på anmodning fremsendes. Frederik vil hjælpe med at oplære den næste medlemssekretær.

Ifølge vedtægterne er følgende bestyrelsesmedlemmer på valg:

 • Næstformanden (Daniel, genopstiller)
 • Medlemsekretær
 • Kassereren  (Rasmus, genopstiller)
 • Et menigt medlem (Feanor Engemann, genopstiller)
 • Begge suppleanter er på valg.
 1. Eventuelt

Badebro

Husk at melde jer til opsætning af badebro 6+7 april 2019.

Gas-priser

Klubben oplever stadig højere mængder svind af både oxygen og helium med stigende gaspriser til følge. Har medlemmerne forslag til hvordan vi kan undgå dette?

Kutteren

Københavns kommune har frataget os tilskudet til Havet’s kajplads. Vi skal derfor diskutere hvordan vores samarbejde sammen med Kutter konsortiet skal fungere fremover.


Begivenhedstype Andet Møde tidspunkt 19:00 Mødested Klubben
Antal pladser 0 (0 = ingen maks antal pladser)

Leave a Reply