Return to Bliv Medlem

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor skulle man være medlem af en dykkerklub?

Når man er medlem af en dykkerklub er man en del af et fællesskab med en masse andre mennesker som  deler samme interesse. Det betyder at man aldrig mangler en dykkermakker, og der er altid nogen man kan spørge til råds om udstyr og teknik – Vel at mærke nogen som ikke har økonomisk interesse i at sælge det ene eller det andet.

Derudover har KDK indkøbt alt det dykker-relaterede grej som det ikke er rentabelt for en enkeltperson at eje. Det drejer sig fx om 2 RIB-både, en grej-trailer, 4 kompressorer, nitrox-anlæg, boostersystem osv. Alt dette dyre materiel slipper man for at købe, men man kan bruge dykkerklubbens (efter behørig instruktion og uddannelse).

Hvad er forskellen mellem en dykkerklub og et dykkercenter?

En dykkerklub som KDK er en 100% frivillig organisation. Der er med andre ord ingen som får løn for deres arbejde i klubben. Det betyder at dykning altid vil være billigere, fordi der ikke er nogen som skal tjene på vores dykkerture. Ligeledes betyder det meget større selvbestemmelse over hvordan turene skal afvikles fordi det som regel sker med egne både osv.

Men det betyder også at aktive medlemmer forventes at hjælpe med det arbejde som er nødvendigt for at klubben kan fungere. Det betyder at man har et medansvar for at vedligeholde klubbens materiel, lokaler osv. For at have råd til at de store indkøb i klubben, har klubben påtaget sig en opgave med at opsætte og nedtage en badebro på Nordsjælland. Denne opgave består af ca 3 dages arbejde om året for 10 medlemmer pr. dag. Der er en forventning om at de medlemmer som er med på mange ture, også giver en hånd med til denne tjans.

Hvor mange medlemmer er der i KDK?

I øjeblikket er vi ca. 100 medlemmer fordelt på 80 aktive og 20 passive.

Hvad koster det at fylde flasker i klubben?

Det er gratis at fylde luft med klubbens kompressorer og alle medlemmer som er blevet instrueret i at benytte fylde-anlægget må bruge det. Skal man bruge nitrox eller trimix skal man være uddannet mixer-blender, og ellers betaler man klubbens indkøbspris pr. liter oxygen og helium. De aktuelle priser for dette ses her: https://kbhdyk.dk/home/alt-om-kdk/priser/

Hvor mange dykkerture arrangeres i KDK?

I 2019 var vores RIB-både ude at sejle i alt 50 gange, eller hvad der svarer til ca. én gang om ugen året rundt. Dertil kommer ture med uden båd til bl.a. Sverige, Norge, Lysekil og Kreidesee i Tyskland.

Generelt har vi i sommerhalvåret én fyraftens RIB-tur om ugen. Derudover er der 2-4 ugeture om året til Sverige, Norge eller længere væk. De fleste weekender er der også mindst én RIB-tur eller kuttertur. Der er også heldags-ture i sommerhalvåret på hverdage hvis vejret er godt. Man kan altid se i kalenderen på hjemmesiden og gå baglæns for at få en fornemmelse af hvilke ture der har været afviklet – Kalenderen viser kun de ture som ikke er aflyst fx på grund af dårligt vejr.

Hvad koster dykkerture i KDK?

Som medlem i KDK deles turdeltagerne om de reelle omkostninger forbundet med den enkelte dykkertur. Hvis der er tale om bådture vil disse omkostninger typisk være:

  • Det benzin som båden har brugt
  • Eventuelt betaling for brug af bådrampe på havnen
  • Kilometerpenge til dem som har lagt bil til turen (se aktuelle takster her: https://kbhdyk.dk/home/alt-om-kdk/priser/)
  • Broafgift (Hvis man fx har sejlet ud fra Sverige)
  • 25kr per turdeltager som bidrag til dækning af driftsafhængige omkostninger på den brugte båd

Et fyraftensdyk med båd i Øresund vil typisk koste 100-150kr, mens en heldags dykkertur kan koste 200-450 eller mere, afhængigt af hvor langt væk man kører, og hvor mange sømil man sejler i båden, og hvor mange der er med på turen til at dele omkostningerne.

Skal jeg have mit eget udstyr?

Medlemmer forventes at have deres eget udstyr svarende til den type dykning man ønsker at foretage. Dog kan man ofte få lov at låne en flaske af et andet medlem, hvis man skal bruge en ekstra. Medlemmerne er altid gladelig behjælpelige med at rådgive om, og demonstrere forskelligt udstyr og man vil have mulighed for at få vejledning om køb af udstyr etc.

Skal jeg have en tørdragt?

Da vandet på vores breddegrader har en ret begrænset temperatur er tørdragt klart at foretrække, især i forbindelse med RIB-ture hvor man opholder sig på og i vandet i mange timer. Om sommeren kan man dog godt klare sig med en våddragt, især hvis man begrænser sin dykning til stranddyk eller båd-ture med kun et enkelt dyk (Fx fyraftensdyk).

Kan jeg blive uddannet i KDK?

KDK tilbyder for tiden ikke indledende dykkerkurser. Det betyder at hvis man gerne vil i gang med dykning så skal man finde et dykkercenter som kan tilbyde et indledende kursus (Fx PADI open water, CMAS1* eller lignende).

Efter behov afvikles der dog videregående kurser, fx CMAS Gasblender & Service Technician.

Hvilket certifikat skal jeg have for at blive medlem?

Som medlem af KDK skal man være uddannet dykker. Vi accepterer alle “almindelige” dykkercertificater, fx PADI, SSI, CMAS, GUE, UTD, TDI osv.

Det er fordel at have et certifikat hvor man kan dykke til mindst 30 meter (Fx PADI AOW eller CMAS**), hvis man vil kunne deltage på de fleste af de vragture som arrangeres i KDK.

Hvor gammel skal man være for at blive medlem af KDK?

Som udgangspunkt skal man være over 18 år, dog kan børn hvis forældre også er medlem af klubben, godt være medlem. Det forventes at forældre til medlemmer under 18 år deltager på de samme ture som deres børn.

Hvad går mit kontingent til?

Kontingentet går dels til at betale klubbens drift, og dels til et medlemsskab af DSF for det enkelte medlem. Medlemskabbet af DSF inkluderer bl.a. dykkerforsikring, samt medlemsbladet Sportsdykkeren. Læs mere her: http://www.sportsdykning.dk/for-medlemmer/medlemsfordele/

Klubbens drift dækker bl.a. over indkøb/afskrivning af større materiel, fx klubbens RIBs og kompressorer. Derudover dækker det vedligehold og udskiftning af materiel. Desuden dækker det  driftsomkostningerne ved klubbens lokaler på Lærkevej.