Return to Alt om KDK

Priser

Følgende priser/takster gælder for Københavns Dykkerklub*

Kontingent

Kontingent type Kontingent pr. kvartal
Aktiv 430,-
Familie Samme som Aktiv + 65,- pr. barn (<18år)
Passiv  100,-

Kontingentet inkludere DSF medlemskab. Vi har et indmeldelsesgebyr på 400,- dog giver vi 200,- i studierabat på indmeldelsesgebyret mod fremvisning af gyldigt studiekort. Kontingent betales kvertalsmæssigt via BetalingsService, pr. 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober. Tilmelding til BetalingsService: Du kan vælge at oprette betalingsaftale når nu betaler det første girokort i din netbank, eller du kan gøre det manuelt med nedenstående oplysninger. PBS nummer: 30053648 Deb.gr.nr.: 00001 Kundenummer: Dit medlemsnummer – oplyses af medlemssekretæren. (Det er IKKE det nummer der står på dit DSF kort)

Dykkerture

Generelt vil prisen på en dykkertur være de reelle udgifter forbundet med turen ligeligt fordelt mellem deltagerne. Ved brug af klubbens RIBs til dykkertur er der et 25,- RIB gebyr pr deltager som går til vedligehold af vores RIBs.

Gas

Klubben råder over fuldt Nitrox og Trimix blandingsfaciliteter. Prisen for brug af Oxygen og Helium bliver afregnet pr liter og regningen tilføjes ens kontingent opkrævning.

Gas Pris
Oxygen 0,11 kr/L
Helium 0,59 kr/L

Flaskeleje

Klubben har et begrænset antal flasker som kan lejes af medlemmer. Prisen er 50 kr. pr. dykkertur.

Kørselstakster

Når man stiller sin bil til rådighed til transport af dykkere og udstyr og/eller trække trailer/RIB bruger vi følgende takster til at afregne. Betaling for for kørslen går til bilens ejer. 

Stiller man sin bil til rådighed for transport af dykkere og udstyr deles den beregnede kørselstakst blandt alle deltagere som deltager i fælles kørsel. Fælles kørsel regnes fra et fælles udgangspunkt, fx klubben.

Trækker man trailer eller RIB til brug for alle på tur, deles den beregnede kørselstakst af alle deltagerne på turen.

Transporterer man både dykkere og trækker trailer/RIB vil der derfor være et regnskab for fælleskørsel med dykkere/udstyr og et andet regnskab for kørsel med trailer/RIB. Der betales et startgebyr pr. dag.

  Kørsel med dykkere og udstyr Kørsel med trailer/RIB
Start gebyr 25,- 50,-
Sats 2,- pr km 2,-  pr km

Hvis man ønsker ikke at bruge klub takster til afregning af kørsel skal det fremgå af tur opslaget.

Når man lægger bil til dykkerur er der en risiko for at der sker skade på bilen, det kunne fx være når der flyttes grej ind/ud af bil. Skulle man komme til at forvolde skade mod et klubmedlems bil opfordrer bestyrelsen til at man bistår med at dække udgift til reparation, det kunne fx være ved at dække selvrisiko alt efter bilens ejers ønske.

Passivt medlemsskab

Passivt medlemsskab er en reduceret form for medlemsskab af klubben som tilbydes til medlemmer som i en periode ikke ønsker at være aktive som dykkere, men som fortsat gerne vil have tilknytning til klubben. Passive medlemmer har ikke lov til at ikke bruge klubbens materiel så som kompressorer, både og lignende og har ikke adgang til at deltage på dykkerture i klubben. De har dog fuld adgang til svømmehallen og er velkommen til klubaften og øvrige sociale aktiviteter. Passive medlemmer er ikke medlem af DSF. Aktive medlemmer kan altid konvertere medlemsskabet til et passivt medlemsskab med reduceret kontingent til følge. Hvis man som nyt medlem melder sig ind i klubben som passivt medlem så betales ikke indmeldingsgebyr. Hvis man som passivt medlem ønsker opgradering til aktivt medlemsskab indenfor det første år skal der betales almindeligt indmeldingsgebyr. Efter et år som passivt medlem koster en opgradering ikke noget indmeldelsesgebyr.

Ændring af medlemskab eller udmeldelse

Alle ændringer af medlemskab eller udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til medlemssekretæren eller kassereren. Deadline for dette er én (1) måned før næste opkrævning.

*Vi forbeholder os retten til enhver tid at ændre disse priser/takster og garanterer ikke at ændringer i priser/takster bliver opdateret på hjemmesiden med det samme