Return to Alt om KDK

Priser

Følgende priser/takster gælder for Københavns Dykkerklub*

Kontingent

Kontingent type Kontingent pr. kvartal
Aktiv 430,-
Familie Samme som Aktiv + 65,- pr. barn (<18år)
Passiv  100,-

Kontingentet inkludere DSF medlemskab. Vi har et indmeldelsesgebyr på 400,- dog giver vi 200,- i studierabat på indmeldelsesgebyret mod fremvisning af gyldigt studiekort. Kontingent betales kvertalsmæssigt via BetalingsService, pr. 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober. Tilmelding til BetalingsService: Du kan vælge at oprette betalingsaftale når nu betaler det første girokort i din netbank, eller du kan gøre det manuelt med nedenstående oplysninger. PBS nummer: 04355121 Deb.gr.nr.: 00001 Kundenummer: Dit medlemsnummer – oplyses af medlemssekretæren. (Det er IKKE det nummer der står på dit DSF kort)

Dykkerture

Generelt vil prisen på en dykkertur være de reelle udgifter forbundet med turen ligeligt fordelt mellem deltagerne. Ved brug af klubbens RIBs til dykkertur er der et 25,- RIB gebyr pr deltager som går til vedligehold af vores RIBs.

Gas

Klubben råder over fuldt Nitrox og Trimix blandingsfaciliteter. Prisen for brug af Oxygen og Helium bliver afregnet pr liter og regningen tilføjes ens kontingent opkrævning.

Gas Pris
Oxygen 0,09 kr/L
Helium 0,44 kr/L

 

Kørselstakster

Hvis man stiller sin bil til rådighed til enten at trække trailer, RIB eller fragte dykkere og/eller udstyr bruger vi følgende takster til at betale for kørslen som går til bilen ejer.

  Uden trailer Med trailer
Start gebyr 25,- 50,-
Sats 2,- pr km 2,50 pr km

 

Passivt medlemsskab

Passivt medlemsskab er en reduceret form for medlemsskab af klubben som tilbydes til medlemmer som i en periode ikke ønsker at være aktive som dykkere, men som fortsat gerne vil have tilknytning til klubben. Passive medlemmer har ikke lov til at ikke bruge klubbens materiel så som kompressorer, både og lignende og har ikke adgang til at deltage på dykkerture i klubben. De har dog fuld adgang til svømmehallen og er velkommen til klubaften og øvrige sociale aktiviteter. Passive medlemmer er ikke medlem af DSF. Aktive medlemmer kan altid konvertere medlemsskabet til et passivt medlemsskab med reduceret kontingent til følge. Hvis man som nyt medlem melder sig ind i klubben som passivt medlem så betales ikke indmeldingsgebyr. Hvis man som passivt medlem ønsker opgradering til aktivt medlemsskab indenfor det første år skal der betales almindeligt indmeldingsgebyr. Efter et år som passivt medlem koster en opgradering ikke noget indmeldelsesgebyr.

Ændring af medlemskab eller udmeldelse

Alle ændringer af medlemskab eller udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til medlemssekretæren. Deadline for dette er én (1) måned før næste opkrævning.   *Vi forbeholder os retten til enhver tid at ændre disse priser/takster og garanterer ikke at ændringer i priser/takster bliver opdateret på hjemmesiden med det samme