Return to Alt om KDK

Persondatapolitik

Håndtering af persondata for klubbens medlemmer

Københavns dykkerklub (KDK) håndterer medlemmernes personlige data fortroligt, og som udgangspunkt deles dette ikke med tredje part. Der er dog følgende to undtagelser:

Dansk Sportsdykker forbund (DSF): Her videregives navn, adresse, fødselsdato, og e-mail. KDK er medlem af DSF og alle klubbens aktive medlemmer er derfor også medlemmer af DSF. KDK videregive kun de oplysninger som DSF kræver til deres administration.

Forening-Let: Her videregives de samme oplysninger, som opgives ved indmeldelse i klubben, hvilket vil sige navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, e-mail, og certificering. Forening-Let er klubbens medlems- og regnskabs system, og det bruges klubbens administration.  Herunder bl.a. til at opkrævning medlemmernes kontingent. Det er kun udvalgte medlemmer af bestyrelse, der har adgang til alle oplysninger i Forening-Let.

Med hensyn til persondata håndtering hos henholdsvis DSF og Forening-Let henvises der til de respektive organisationers hjemmesider.

Internt i klubben deles følgende oplysninger med de andre klubmedlemmer:

Navn, e-mail, bådførerstatus samt status for godkendelse til fyldesystemer.

Klubbens hjemmeside giver desuden mulighed for at man kan dele oplysninger som adresse, telefonnummer, certifikat og kontaktoplysninger til nærmeste pårørende. Det er op til den enkelte at beslutte, hvor meget man ønsker at dele. Klubben vil dog gerne opfordre til, at de turansvarlige som minimum deler deres telefonnummer.

Håndtering af persondata for potentielle medlemmer
I forbindelse med arrangering af rundvisninger for potentielle medlemmer indsamles følgende oplysninger: Email & telefonnummer.
Disse oplysninger stilles til rådighed for de medlemmer, der har meldt sig til at arrangerer rundvisning, og deles ikke med andre.

I forbindelse med Facebook annoncering indsamles desuden oplysninger om certifikat og eget udstyr. Disse oplysninger anvendes til at rådgive potentielle medlemmer og til at målrettet markedsføringen. Facebook annoncering er kun relevant for de potentielle medlemmer, der har en Facebook konto i forvejen.

Henvendelser vedrørende håndtering og sletning af persondata bedes rettes til medlemsinfo@kbhdyk.dk