Ordinær general forsamling 27/4 kl 19 i på Lærkevej 15D (27. Apr)

Kære KDK,

Hermed indkaldes til klubbens ordinære generalforsamling d. 17/4 kl

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
2. Formanden aflægger beretning.
3. Udvalgsformændene aflægger beretning.
4. Revideret regnskab og budget forelægges. Regnskab skal være underskrevet af revisoren.
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse, 1 suppleant, udvalgsformænd og en revisor.
7. Eventuelt.

På valg i år er Luna, Jesper & Daniel, og alle genopstiller.

Revideret regnskab, forslag til vedtægtsændringer og indkomne forslag skal udsendes sammen med revideret dagsorden senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Forslag til vedtægtsændringer samt forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før denne.

 

Frederik L & bestyrelsen

 


Begivenhedstype Dykkertur Møde tidspunkt 19:00 Mødested Klubben
Forventede maks dybte 1m Antal pladser 0 (0 = ingen maks antal pladser)

Leave a Reply