Generalforsamling i Københavns Dykkerklub (2. Apr)

Årlige Generalforsamling i klubben i klublokalerne på Lærkevej.

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller

2. Formanden aflægger beretning.

3. Udvalgsformændene aflægger beretning.

4. Valg til udvalgsposter.

5. Revideret regnskab. Regnskab skal være underskrevet af revisoren.

6. Budgettet for 2016 forelægges.

7. Beslutning om Søstjernes fremtid.

8. Budgettet for 2016 vedtages, efter en handlingsplan for kutteren er vedtaget.

9. Indkomne forslag

10.Valg af bestyrelse.

11.Eventuelt.


Begivenhedstype Andet Møde tidspunkt 13:00 Mødested Klubben
Antal pladser 0 (0 = ingen maks antal pladser)

Leave a Reply