Generalforsamling (28. Mar)

Indkaldelse til Generalforsamling i Københavns Dykkerklub
Tirsdag den 28 Marts, kl 18.30 i klublokalerne på Lærkevej.

Dagsorden

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
2. Formanden aflægger beretning.
3. Udvalgsformændene aflægger beretning.
4. Valg til udvalgsposter.
5. Revideret regnskab (2016) og budget (2017) forelægges. Regnskab skal være underskrevet af revisoren.
6. Valg af revisor.
7. Indkomne forslag
8. Valg af bestyrelse.
9. Eventuelt.

Dagsorden detaljer:
7. Indkomne forslag
Husk at evt. forslag fra klubbens medlemmer skal være i bestyrelsens hænder senest 14 dage før generalforsamlingen.
Valg af bestyrelse

Ifølge vedtægterne er følgende bestyrelsesmedlemmer på valg:

  • Næstformanden (Daniel, genopstiller)
  • To menige medlemmer (Feanor, genopstiller) og (Rasmus, genopstiller)
  • Kasser (Rasmus, genopstiller)
  • Begge suppleanter er på valg.


Begivenhedstype Andet Møde tidspunkt 18:30 Mødested Klubben
Antal pladser 0 (0 = ingen maks antal pladser)

Leave a Reply