Generalforsamling (24. Jun)

Dagsordnen for GF’en er som følger:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
 2. Formanden aflægger beretning.
 3. Udvalgsformændene aflægger beretning.
 4. Valg til udvalgsposter.
 5. Revideret regnskab (2019) og budget (2020) forelægges. Regnskab skal være underskrevet af revisoren.
 6. Valg af revisor.
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelse.
 9. Eventuelt

Dagsorden detaljer:

For at sikre at klubbens udvalg er fyldt med aktivt deltagende medlemmer, vil alle udvalgsmedlemmer være på “valg”. Det vil sige at klubbens medlemmer aktivt skal gøre til kende hvis de gerne vil være med i et af klubbens udvalg. Hvis du er forhindret i at deltage til general forsamlingen men gerne vil være del af et eller flere af klubbens udvalg, så kontakt bestyrelsen.

Husk at evt. forslag fra klubbens medlemmer skal være i bestyrelsens hænder senest 14 dage før generalforsamlingen.

Efter mere end 6 år som formand for Københavns dykkerklub fratræder Jacob posten som formand, ligeledes udtræder Jesper Yde fra bestyrelsen efter mange års deltagelse. Der ud over har bestyrelsen endnu ikke fundet en fast medlemssekretær. Bestyrelsen har i løbet af 2019 taget mange initiativer for at gøre medlemssekretær rollen lettere at udfører og vi håber at vi i år for valgt en dedikeret medlemssekretær til bestyrelsen.

Ifølge vedtægterne er følgende bestyrelsesmedlemmer på valg:

 •  Formand (Jacob genopstiller ikke)
 •  Medlemssekretær
 •  Et menigt medlem (Jesper genopstiller ikke)
 •  Begge suppleanter er på valg.


Begivenhedstype Andet Møde tidspunkt 19:00 Mødested Klubben
Antal pladser 0 (0 = ingen maks antal pladser)

Leave a Reply