Generalforsamling (22. Mar)

Tirsdag den 22. marts, kl 19.00 i klubben.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
 2. Formanden aflægger beretning.
 3. Udvalgsformændene aflægger beretning.
 4. Valg til udvalgsposter.
 5. Revideret regnskab (2021) og budget (2022) forelægges. Regnskab skal være underskrevet af revisoren.
 6. Valg af revisor.
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelse.
 9. Eventuelt

 

Dagsorden detaljer:

4.

Der mulighed for at blive medlem af et af klubbens udvalg man kan fx blive medlem i lokale udvalget og være med til at beslutte hvordan vi gør klublokalerne bedre, lære lidt om både i bådudvalget eller være med til at sikre at vi har det nødvendige udstyr i sikkerheds udvalgt.  Fra bestyrelsens side har vi et ønske om at få flere medlemmer der ikke er i bestyrelse med i udvalgene så vi deler opgaver og indflydelse mere ud.

7.

Husk at evt. forslag fra klubbens medlemmer skal være i bestyrelsens hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Bestyrerelsen stiller forslag om ændring i kørsel takster: https://docs.google.com/document/d/1RLDM-ZMy1qMP-40xb0NWlVLoMDM2_FKRxPlAZrAgFcQ/edit?usp=sharing

8.

Da det er et lige år er det, jævnfør vedtægterne: formand, medlemsekretær og et menigt bestyrelsesmedlem der er på valg.

 • Formand (Martin, genopstiller ikke)
 • Medlemsekretær (Jakob, genopstiller)
 • Et menigt medlem (Frederik R, genopstiller)
 • Begge suppleanter er på valg. (både Bjarne og Lau modtager genvalg, men træder også gerne ned hvis der er andre der har lyst til at prøve at være med i bestyrelsen)

Alle er velkomne til at kontakte bestyrelsen for mere info om udvalgs- eller bestyrelsesarbejde. 

Husk at melde jer til opsætning af badebro 2.+3. april 2022.

 


Begivenhedstype Fest Møde tidspunkt 19:00 Mødested Klubben
Antal pladser 0 (0 = ingen maks antal pladser)

Leave a Reply