Generalforsamling 2020 (24. Mar)

Så er det tid til vores årlige generalforsamling.

Den fulde indkaldelse kan ses på klubbens interne digitale opslagstavle.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
  2. Formanden aflægger beretning.
  3. Udvalgsformændene aflægger beretning.
  4. Valg til udvalgsposter.
  5. Revideret regnskab (2019) og budget (2020) forelægges. Regnskab skal være underskrevet af revisoren.
  6. Valg af revisor.
  7. Indkomne forslag
  8. Valg af bestyrelse.
  9. Eventuelt


Begivenhedstype Andet Møde tidspunkt 19:00 Mødested Klubben
Antal pladser 0 (0 = ingen maks antal pladser)

Leave a Reply