Generalforsamling (20. Apr)

Tirsdag den 20. april, kl 19.00 online i Microsoft Teams.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller

 2. Formanden aflægger beretning.

 3. Udvalgsformændene aflægger beretning.

 4. Valg til udvalgsposter.

 5. Revideret regnskab (2020) og budget (2021) forelægges. Regnskab skal være underskrevet af revisoren.

 6. Valg af revisor.

 7. Indkomne forslag

 8. Valg af bestyrelse.

 9. Eventuelt

 

Dagsorden detaljer:

4. Valg til udvalgsposter

Der god mulighed for at blive medlem af et af klubbens udvalg man kan fx blive medlem i lokale udvalget og være med til at beslutte hvordan vi gør klublokalerne bedre, lære lidt om både i bådudvalget eller være med til at sikre at vi har det nødvendige udstyr i sikkerheds udvalgt. 
Fra bestyrelsens side har vi et ønske om at få flere medlemmer der ikke er i bestyrelse med i udvalgene så vi deler opgaver og indflydelse mere ud.

7. Indkomne forslag

Husk at evt. forslag fra klubbens medlemmer skal være i bestyrelsens hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

8. Valg af bestyrelse

Da det er et ulige år er det, jævnfør vedtægterne: næstformand, kasserer og et menigt bestyrelsesmedlem der er på valg.

 • Næstformand (Daniel, genopstiller)

 • Kasserer (Rasmus genopstiller ikke)

 • Et menigt medlem (Feanor, genopstiller ikke)

 • Begge suppleanter er på valg. (både Bjarne og Lau genopstiller)

9. Eventuelt

 

Alle er velkomen til at kontakte bestyrelsen for mere info om udvalgs eller bestyrelses atbejde. 

Klik her for at deltage i mødet

Husk at melde jer til opsætning af badebro 10+11 april 2020.

 


Begivenhedstype Andet Møde tidspunkt 19:00 Mødested Online
Antal pladser 0 (0 = ingen maks antal pladser)

Leave a Reply